สพป.ชุมพร เขต 1 ลงนาม MOU ผู้บรหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ผอ.สพป.ชพ.๑ นายมนูญ จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ เป็นประธานการจัดทำบันทึกและลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ระหว่าง สพป.ชุมพร  เขต ๑ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๘ ราย เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ และนายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชุมพร . ๑ เป็นพยาน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253