การต่อสัญญาจ้างอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  วันนี้ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชพ.1 กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 36 ราย โดยมีอายุสัญญา 4 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253