สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมโครงการเนื่องในวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 116.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดได้หันมาสร้างประโยชน์กับชุมชนและประเทศด้วยการปลูกป่า รักต้นไม้กันอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ” กรมป่าไม้จึงได้เชิญชวนหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันนี้.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253