กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   หลังจากนั้น ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร โดยได้ทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งนโยบายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน ผ่านระบบ DMC ของภาคเรียนที่ 2/2562 การบริหารจัดการอัตรากำลังครูซึ่งต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันขับเคลื่อน ร่วมทำ ร่วมคิด ภารกิจงาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในสัปดาห์นี้สำนักงานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 จึงขอความร่วมมือทุกคนร่วมช่วยกันเพื่อให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253