โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ของระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการสอบ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ประธานกรรมการกลาง ณ สนามสอบ ซึ่งมีนักเรียนสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 823 คน

          ในการนี้ นายมนูญ จันทร์สุข ประธานกรรมการอำนวยการสอบ และ นายบุญเสริม อบอุ่น ประธานกรรมการกลาง ณ สนามสอบ ได้นำผู้สังเกตการณ์จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช และคณะ  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมพร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253