โครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ( Work Experience ) ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร โดยโรงเรียนได้จัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานตัดผมชาย ฐานขนมดอกจอก ฐานแซนวิชพารวย ฐานยำหรรษา และ ฐานน้ำพันซ์ซู่ซ่า เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองทำ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะให้ค้นพบตัวเอง เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253