สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  โดยนายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562   ณ วัดถ้ำธง ตำบลปากคลอง   อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี โดยพุ่มกฐินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 /โรงเรียนในสังกัด และผู้จิตศรัทธาร่วมกันถวาย ยอดรวมทั้งสิ้น 352,209 บาท วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะศาลาธรรมสังเวช  สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้กำหนดเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินสามัคคีประจำปี โดยหมุนเวียนในวัด เขตพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 ได้กำหนดเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำธง ตำบลปากคลอง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยกำหนดการทอดกฐิน ในวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2562 (วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ฉลององค์กฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำธง และวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 แห่องค์กฐินและถวายผ้ากฐินสามัคคี)

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ฉลององค์กฐินสามัคคี โดยนายมนูญ  จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 แห่องค์กฐินและถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยนายสนิท  ศรีวิหค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253