ผอ.สพป.ชพ.1 เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายสถานศึกษา

             วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253