ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 3

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253