กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชพ.1 เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ จากม.กรุงเทพธนบุรี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 ราย คือ นางสาววราภรณ์ สุดใจ และนางสาวสุดารัตน์ พงษ์ทวี โดยชี้แจงเกี่ยวกับขอบเขต ภารกิจและ การดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา ณ ห้องประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253