การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

วันนี้ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชพ.1 นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายบุญเสริม  อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อพิจารณาบริหารวงเงินเพิ่มให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดาร และโรงเรียนที่ขาดแคลนอัตรากำลัง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253