พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1   นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 85 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทำคุณประโยชน์แก่ สพป.ชุมพร เขต 1 สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้มีพระคุณ เป็นภูมิปัญญาของสังคมไทย

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253