การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

   เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

นายมนูญ  จันทร์สุข  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อพิจารณาวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. อัตราร้อนละ 3.00 ของเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2562

   

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253