ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 1

 วันนี้ 2 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253