รับคณะศึกษาดูงาน สพป.พะเยา เขต 1

 วันที่ 2 กันยายน  2562  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 45 คน นำโดย นายนายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ซึ่งนำคณะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253