กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หลังจากนั้น ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร โดยได้ทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน และได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันขันเคลื่อน ร่วมทำ ร่วมคิดภารกิจงานต่างๆ ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา จนประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253