การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะสโมสรไลออนส์ จังหวัดชุมพร ในการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 โดยมี ไลออนส์ สุกัญญา วัฒนกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และ ไลออนส์ สุวรรณา กมลลาศลักษณ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

     ในการนี้ มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 34 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 102 คน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 17 โรงเรียน ผลปรากฏว่า ร.ร.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีได้ลำดับที่ 1  ในระดับมัธยมศึกษา, ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร ได้ลำดับที่ 4  และ ร.ร.บ้านสามเสียม ได้ลำดับที่ 4 ในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 – 5 จะได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253