ภาพการประชุมพิจารณารางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 ปี 2563 ณ อาคาร สโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 12 คน  แบ่งเป็นระดับปฐมวัย  3 คน  ประถมศึกษา  5  คน และมัธยมศึกษา 4 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253