ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 23 สิงหาคม 2562   นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ติดตามการ         อ่านออกเขียนได้ การเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน และโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี  อำเภอปะทิว.—

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253