พิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำสำนักงาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. มนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  การสร้างพระพุทธรูปประจำสำนักงานงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ร่วมใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เคารพบูชา แก่ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สถานศึกษา และชุมชน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253