ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 19 สิงหาคม 2562     นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนายสุทธิพันธ์ แสงขำ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมติดตามโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ การเรียนการสอน ของโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) อำเภอปะทิว และโรงเรียนวัดบางลึก  อำเภอเมืองชุมพร

    

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253