กิจกรรมเคารพธงชาติสพป.ชุมพร เขต 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  หลังจากนั้น นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร โดยได้ทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันขันเคลื่อน ร่วมทำ ร่วมคิดภารกิจงานต่างๆ ของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253