ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 ร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอภิตา เกียงสุภา และนายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์และการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ดีเด่นและการจัดมุฑิตาจิตให้กับศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253