การแข่งขันกีฬา – กรีฑา “ลุ่มน้ำท่าแซะเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1

***วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา “ลุ่มน้ำท่าแซะเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1 โดยมี นายนพพร อุสิทธิ์ ประธานนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร***

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253