ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือ และมอบหมายภารกิจงาน

       ซึ่งในการนี้ ได้กำหนดจัดงานพิธีสมโภชพระพุทธรูปในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253