สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ประเภทบุคคลและทีม ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2562 ยื่นใบสมัครใบโอนเงินจากธนาคารส่งทาง ปณ. ถึงสมาคมฯ

Download (PDF, 556KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253