ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 6  สิงหาคม  2562  เวลา 11.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน และตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม และโรงเรียน วัดดอนรวบ อำเภอเมืองชุมพร โดยได้เน้นย้ำถึงคุณภาพและโภชนาการที่ดีของอาหารที่นักเรียนได้รับประทานในแต่ละมื้อตามหลักโภชนาการด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ และมีคุณภาพ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงเรียนทั้ง2โรงใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ มีการแจ้งเมนูอาหารล่วงหน้าในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังมีการสอนเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน เช่่น การปลูกผัก การเลี้ยงปลา เป็นต้น

โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

โรงเรียนวัดดอนรวบ

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253