งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร

วันที่ 5 สิงหาคม 2562  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปีลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดชุมพร   โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี และ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน.- วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ โดยมีลูกเสือสำรองจากทุกสังกัดในจังหวัดชุมพร เข้าร่วม จำนวน 925 คน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน 180 คน ซึ่งได้กำหนดจัดงานชุมนุม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่   5 – 6 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนมันตานุสรณ์ ตำบลตากแดด    อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253