ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ชลบุรี เขต 1

         วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 50 คน นำโดย ดร.นิอร ศรีสุนทร รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ซึ่งได้จัดกิจกรรมพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในองค์กรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการเข้าศึกษาดูงานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆตามโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253