การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการในสังกัด ในการต่อต้านการทุจริต

การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการในสังกัด ในการต่อต้านการทุจริต

 

Download (PDF, 2.23MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253