ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

วันนี้ นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม อำเภอเมืองชุมพร เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งพบว่าผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสื่อการมีความพร้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253