สพป.ชุมพร เขต จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในสังกัด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 โดยมีนางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชพ.1 กล่าวรายงาน.- การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักงานอาชีพ ได้เรียนรู้อาชีพที่สนใจ เพื่อค้นพบตัวเองอันจะนำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่ชอบและมีความถนัดในอนาคตโดยการเรียนรู้งานอาชีพและตัวอย่างอาชีพ คือ อาชีพการตัดผมชายจากวิทยากรโรงเรียนเสริมสวยน้ำหอม และการผูกผ้า จากทีมวิทยากรของนางจรรยา พุ่มคง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)  จัดกิจกรรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะได้แก่นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 100 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253