วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ นำลูกเสือ-เนตรนารี ในสังกัด จำนวนกว่า ๑,๕๐๐ คน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและ สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร  ซึ่งในการนี้ มีลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางลูกเสือ ทุกสังกัดในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๔๘ คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253