สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

รายชื้อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

Download (PDF, 354KB)

กรรมการพิจารณา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

Download (PDF, 264KB)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

Download (PDF, 452KB)

สัญญา

สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253