ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตรัง เขต 2

วันที่  14  มิถุนายน  2562  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253