กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษา ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253