ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตรัง เขต 1

         วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 พร้อมคณะบุคลากรในสำนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 55 คน นำโดย นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ซึ่งนำคณะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ และกระบวนการพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253