การจ้างอัตราจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  วันนี้ 10 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 ราย มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. นางสาวอุมาพร  ศรีศักดิ์นา  ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดดอนรวบ
  2. นางน้ำฝน  แก้วโกมุท  ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
  3. นางสาวเพชรมณี  นาคมณี  ปฏิบัติงานในโรงเรียนบ้านร้านตัดผม
  4. นางสาวเบญญดา  ถึงเสียบญวน  ปฏิบัติงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
  5. นางสาวกุลชญา  วงศ์พึ่งไพบูลย์  ปฏิบัติงานโรงเรียนประชานิคม 2

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253