รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  วันนี้ 6  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ราย มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. นางสาวธารทิพย์  วิรุฬพรรณ์  วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
  2. นางสาวจุไรรัตน์  คงนาสร  วิชาเอกคณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
  3. นางสาวอาริตา  หนูแข  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
  4. นางสาวชัชรินทร์  พิศเพ็ง  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี
  5. นางสาวกนกกานต์  วังบัว  วิชาเอกภาษาไทย  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253