สพป.ชุมพร เขต 1 รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ นำโดย ท่านปราโมทย์ แก้วสุข ข้าราชการบำนาญ สพฐ. ท่านทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ข้าราชการบำนาญ สพฐ. และท่านสายสมร ยุวนิมิ นิเทศอาสาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแผนการดำเนินงาน และวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับคำชื่มชมการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับคุณธรมอัตลักษณ์ของเขตพื้นที่ “มีจิตอาสา รักษาวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ” และตามค่านิยมขององค์กร CPN1 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253