ภาพการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้่าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.บ้านน้ำเย็น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น  ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา ณ ห้อง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253