ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 2 จำนวน 2 หลักสูตร (1) หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (2) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253