ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.   นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   การประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจัดทำรายงาน  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงานต่างๆ ภายใน สพป.ชพ.1 ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจนำไปสู่การทุรจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253