รับคณะศึกษาดูงาน สพม.42(นครสวรรค์- อุทัยธานี)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์-อุทัยธานี) จำนวน 45 คน นำโดย นายบุญชอบ โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ซึ่งมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเขตสุจริต และการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกลุ่มต่างๆ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253