กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพม.42 (นครสวรรค์- อุทัยธานี)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายบุญชอบ  โตคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 นครสวรรค์- อุทัยธานี ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษา ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253