แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ 91/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

Download (PDF, 608KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253