การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หนังสือที่ ศธ 04041/1987 ลว. 30 พ.ค. 2562 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Download (PDF, 735KB)

1. ปฏิทินการดำเนินการระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 1

Download (PDF, 103KB)

2. ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Download (PDF, 792KB)


3. คู่มือการใช้งาน “ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์”
http://www.gcode.moe.go.th/

Download (PDF, 890KB)

4. คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card กับระบบ DMC

Download (PDF, 557KB)

5. รายชื่อโรงเรียนที่เปิดชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพป.ชพ.1 ปีการศึกษา 2562

Download (PDF, 543KB)

+++แนวปฏิบัตินักเรียนซ้ำชั้น++

Download (PDF, 699KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253