ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นายชัยโรจน์ เทศพิทักษ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  นางวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหาดหงส์ โรงเรียนบ้านน้ำเย็น โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา และโรงเรียนชุมชนประชานิคม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตลอดจนนำเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหาดหงส์

โรงเรียนบ้านน้ำเย็น

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

โรงเรียนชุมชนประชานิคม

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253