โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะอาชีพ ณ จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 20   – 22 พฤษภาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นำคณะข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 11 ราย ไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะอาชีพ ณ สพม. เขต 33 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนสินรินทร์วิทยา (มัธยมศึกษาต้นแบบโครงการทักษะอาชีพ) อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะข้าราชการจาก สพม.เขต 33 และโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253