นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายบุญเสริม อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางจุฑามาส อ่อนสูง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ออกติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านดอนทราย โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน โรงเรียนบ้านคอกม้า และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) เครือข่ายสถานศึกษา ปะทิว 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253